Försvunnen/Gone

Filmmusik av Nils-Petter Ankarblom.

 1. Trossfilmgone
 2. Main Titles
 3. Alone
 4. The Road
 5. The Attack
 6. The Basement
 7. Run
 8. The Murder
 9. Morning
 10. Hope
 11. Open Field
 12. End Credits

Stråkar ut Helsingborgs Symfoniorkester, dirigent Jonas Nydesjö. Kontrabassolist: Backa Hans Eriksson. Övriga instrument: Nils-Petter Ankarblom.