Beside The Point

Rainkid

  1. Note To Selfrainkid
  2. Stay Here
  3. Gipsy Eyes
  4. Nothing To Fear
  5. Complicated
  6. Cupid
  7. Window
  8. It’s Dead
  9. A Little Piece

Jag medverkar som stråkarrangör på öppningsspåret Note To Self, och spelar gör Samuel Lundström (violin) och Anna Thorstensson (cello).